WWW.rijdendpersoneel.org

Het was de bedoeling om hier een site of forum op te zetten, maar door nijd en afgunst is het er niet van gekomen, jammer.

Het maakt me trouwens geen fuck uit..

Ik doe er mee wat ik wil, al zet ik het vol met scheldwoorden of porno of weet ik veel wat, ik zie wel. Maar ga wel proberen er een pesiflage van te maken, lijkt me leuk.